41 Social Apartments in Prat de Llobregat 41 Social Apartments in Prat de Llob.

      site: Av del Remolar 114-116, El Prat de Llobregat
      promoter: RASA – Rehabilitació i Arquitectura S.A.
      surface: 6.269,05 m2
      date: February 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projects
Competitions
Clients

Contact