Club de Pàdel Club de Pàdel Fairplay

      emplaçament: c. Foc, 2-16, Barcelona (darera Fira Barcelona)
      promotor: BCN Pàdel Fira S.L.
      superfície: 3.250 m2
      data de finalització: maig 2013
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar