CEIP Renaixença als Hostalets de Pierola CEIP "Renaixença" als Hostalets de Pierola

      emplaçament: c/ de l'Església s/n - Els Hostalets de Pierola
      promotor: GISA - Gestió d’Infraestructures S.A.
      superfície: 2.380,80 m2
      data de finalització: març 2006
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar