5 cases i 5 apartaments a La Molina, La Cerdanya 5 cases i 5 apartaments a La Molina

      emplaçament: Av. Supermolina s/n - La Molina
      promotor: OLIVA Grupo Inmobliario Martorell
      superfície: 1.919,83 m2
      data de finalització: visat abril 2006
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar