Edifici entre mitgeres a Barcelona Edifici entre mitgeres a Barcelona

      emplaçament: c/ Consell de Cent 541 - Barcelona
      promotor: Casmodul 2000 S.L.
      superfície: 1.245,36 m2
      data de finalització: abril 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar