Edifici de 13 habitatges protegits i local a Alp, La Cerdanya 12 habitatges protegits i consultori mèdic a Alp

      emplaçament: c/ del Cadí 17 - Alp
      promotor: Ajuntament d'Alp
      superfície: 1.912,70 m2
      data de finalització: octubre 2010
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar