Edifici de 20 habitatges protegits a Gelida 20 habitatges protegits a Gelida

      emplaçament: c/ Enric Prat de la Riba 18 - Gelida
      promotor: INCASOL - Institut Català del Sòl - Concurs restingit
      superfície: 2.189,85 m2
      data de finalització: novembre 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar