Edifici de 41 habitatges protegits al Prat de Llobregat 41 habitatges protegits al Prat de Llob.

      emplaçament: Av. del Remolar 114-116 - El Prat de Llobregat
      promotor: RASA – Rehabilitació i Arquitectura S.A.
      superfície: 6.269,05 m2
      data de finalització: febrer 2007
TGIN - Taller de Gestió Integral

Projectes
Concursos
Clients

Contactar